Родители и школско ръководство сами обновиха училищния физкултурен салон

Родители и школско ръководство сами обновиха училищния физкултурен салон

Обновеният физкултурен салон на 16-то Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ в Църква ще бъде официално открит на 17- ти май. Ремонтът бе наложителен и бе извършен с общите усилия на училищното ръководство и местната общност, след като РЗИ даде предписание за подмяна на подовата настилка. Фирми, които развиват дейност на територията на кметството и околните села, са се включили с безвъзмездни труд и строителни материали, Особено активни в набирането на дарения са били родителите и кметът на населеното място.

Двама родители на дете в училището – Людмил и Елиза Банчеви създават инициативен комитет и започват да обикалят всички частни фирми на територията на квартала, за да търсят финансова помощ. През миналата година се отзовават четири от фирмите – така първите 5 000 лв. са преведени по сметката на училището. Остават обаче още много, тъй като настилката никак не е евтина и ремонтът с монтажа струва около 28 000лв., разказва директорката на училището Елена Лозанова.

Към събраната сума прибавили и 8 000лв. средства от Община Перник за единния разходен стандарт за училищата.

В момента средствата за настилката са преведени, остава само да бъдат преведени средствата за монтажа й. От кариерата в село Стефаново пък са обещали да свършат тази работа.

Прозорците на салона били също в окаяно състояние, част от тях изпочупени, а от училището ги замествали с плоскости. От училището са взели решение те да бъдат подменени със собствени средства.

Директорката благодари на всички, помогнали на начинанието да се осъществи. Една от фирмите е работила безвъзмездно, като са отстранили старата настилка и са направили саморазливната маска. Друга фирма пък е закупила самата саморазливна маска.

Подменени са и осветителните тела в салона – и то от самите учители. Старите лампи са били големи и опасни, дори е имало случай, в който една от тях пада, но за щастие няма пострадали.

Училището функционира от 1967 година, а физкултурният салон не е обновяван от 80-те години на миналия век.

В момента физкултурния салон се пребоядисва от самите преподаватели и другия персонал на училището.

На официалното откриване на всички дарители ще бъдат издадени свидетелства за дарение.