Вдигат таксите в 16 държавни висши училища за новата учебна година

Вдигат таксите в 16 държавни висши училища за новата учебна година

От 5% до 15% по-високи такси за кандидатстване и обучение ще плащат студентите в 16 държавни висши училища през академичната 2022/2023 година. Увеличението е основно за специалностите от професионални направления „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Изкуства“.

Десет държавни висши училища вдигат таксите за докторанти с 5% до 60% (от 50 до 530 лева).

Кандидат-студентите в държавните висши училища плащат средно 50 лева, а един семестър струва средно 1150 лева. 

Таксите за кандидатстване и обучение в държавните университети за академичната 2022/2023 г. бяха утвърдени от правителството по предложение на академичните ръководства.