В „Български пощи“ е създадена необходимата организация за изплащане на пенсиите през месец май

В „Български пощи“ е създадена необходимата организация за изплащане на пенсиите през месец май

Заради последиците от кибератаката, пенсиите в „Български пощи“ ще се изплащат ръчно по ведомост и през месец май. С оглед облекчаване на процеса по ръчното изплащане на пенсии, „Български пощи“ молят пенсионерите да посещават за целта само пощенските станции по постоянния си адрес, който е регистриран в НОИ. Важно е да се спазват предварително обявените във всяка пощенска станция графици и е препоръчително клиентите да не идват само в сутрешните часове.

От държавното дружество напомнят на клиентите, че се приемат вътрешни пратки от корпоративни и частни клиенти. Цените трябва да са заплатени по банков път. Банковата сметка за  област Перник е следната: BG73CECB97901042925700 – РУ на БП ЗР .

Необходимо е клиентите да посетят пощенската станция за измерване на теглото на пратките и калкулиране на цените, след което да извършат плащането по банков път.

Доставят се вътрешни пратки без наложен платеж.