С повишените цени на природния газ и емисиите, близо 1.5 милиона лева е губило дружеството месечно през сезона

С повишените цени на природния газ и емисиите, близо 1.5 милиона лева е губило дружеството месечно през сезона

Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“, пред Днес и утре

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Използвам думата “губили“, защото в „Топлофикация Перник“ нямаме яснота дали, кога и с колко ще бъдем компенсирани за цената на природния газ.

• Ще подкрепим институциите, за да запазим цената достъпна за хората, но не можем да поемем цялата тежест.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

-Инж. Стойнев, как приключи за „Топлофикация Перник“ отоплителният сезон?

– Много труден сезон, може би един от най – сложните в историята на дружеството. Първо да кажа, че съм изпълнителен директор от началото на годината или от средата на сезона. Имаше 2 големи извънредно сложни аварии, с които се справихме успешно, но трябваше да прекъснем топлоподаването на целия град. Вследствие на свиване и разширяване на тръбите малки пукнатини се превърнаха в по- сериозни локални пробиви. Екипите ни работиха почти денонощно от януари до март.  Сега, след края на сезона, пак ще се извиня на хората в Перник и ще кажа, че по – взискателно ще планираме летния ремонт и рехабилитация. И тук ще допълня, че второто предизвикателство беше цената на природния газ и въглеродните емисии. За първи път мисля, че бяха толкова много подценени реалните от прогнозните цени, на които купувахме. За нас природният газ е спомагателно гориво и по наредба разликата от прогнозната и платената цена трябва да влезе в сметките за следващия сезон, но има много неяснота.

– Колко са загубите, според Вас, при положение, че „Топлофикация Перник“ работи основно на въглища?

-Така е – работим основно на въглища. Използваме природен газ за разпалване и стабилизиране на системата, но това не е малко. Прогнозните цени на КЕВР за природния газ са около 50 лв./МВч,,  а ние през март сме го купували на цена 113,73 лв./МВч. Сега добавете цената на въглеродните емисии – пак около 50 лв./т. прогнозна цена при около 130 – 140 лв./т. средна цена за сезона. Детайлната сметка показва, че средно месечната ни загуба за 10 месеца сезон до април е близо 14 милиона лева, а като добавим дори в прогнозен вариант май и юни ще е стане близо 18 милиона лева за сезона. Това е дефицит, с който ние не можем да се справим. Разбираме желанието на правителството за мораториум на цените на топлоенергията за крайните потребители, но до този момент ние не сме получили и стотинка компенсация. Няма как едно търговско дружество да бъде принудено да работи на такива загуби и да оцелее.

– Наясно ли са институциите с цифрите, които ни казвате?

– Разбира се. Цената, на която сме купували  природния газ и емисиите е между 2 и 3 пъти по- висока от прогнозната. Чух тези дни, че недовзетият приход само на „Топлофикация София“ е над 400 милиона лева. При нас както казах ще е почти 18 милиона лева. Уплашени сме, защото не виждам с какви пари ще влезем в ремонтния сезон, а трябва да гарантираме следващия. В крайна сметка за бизнеса имаше компенсации, за хората се запази цената и това беше правилно. Но ние как можем да издържим да субсидираме това задържане? За топлофикациите, които ползват като основно гориво природен газ, компенсациите бяха малки, но все пак нещо имаше. Въпреки всичко искам ясно да подчертая, че в такова  положение са всички топлофикационни дружества, които ползват природен газ като суровина. Ние обаче, като производство, което ползва природния газ като спомагателно гориво, дори не сме в списъка на тези, които ще бъдат компенсирани. Пак според наредбата, тези разлики трябва да се добавят към следващия, но не виждам как ще стане.

– Държавата не пое ли ангажимент и към Вас за компенсации?

– Ангажимент означава да знаем до кога и с колко ще бъдем компенсирани, а такава информация нямаме.  Нещо повече – по това, което слушам, се планира и през следващия сезон цената към крайните потребители да бъде занижена. Пак да кажа, че това е нормално, защото доходите на хората са много ниски в сравнение с цените, на които трябва да плащат комуналните услуги. Как обаче ние ще издържим да продължаваме да трупаме загуби и да работим без компенсации не знам. Наистина сме много притеснени от ситуацията.  В началото на сезона за поредна година ние обявихме промоционална програма, от която се възползваха голяма част от потребителите. С това искам да кажа, че разбираме колко е важно цената да бъде по – достъпна. Всичко обаче има граници на поносимостта.

– Как ще гарантирате следващия сезон в тази ситуация?

– Не оставихме хората без отопление, въпреки огромните за нас недовзети средства, които на този етап наричам загуби, тъй като няма яснота дали някак ще бъдат възстановени. Плащали сме заплатите на служителите всеки месец с приоритет, защото те нямат вина. По принцип съм човек, който не гледа на чашата като полу пълна или като полу празна, а на чаша, която може да бъде напълнена, след като е здрава. Надявам се държавата да не ни остави да се оправяме сами в тази ситуация, затова предлагам разговорът за следващия сезон да бъде отложен, когато имаме повече яснота.

– Какво искате да кажете на институциите?

– Ще Ви подкрепим с всички сили, за да запазим цената достъпна за хората. Нека обаче цялата отговорност да не пада върху нашите плещи, защото няма как да се справим сами.