Пернишко училище участва в международен проект за дигиталното гражданство

Пернишко училище участва в международен проект за дигиталното гражданство

Най-голямото учебно заведение в Перник – основно училище „Св. Иван Рилски“ участва в международен проект за дигиталното гражданство. Партньори по проекта са учебни заведения от още пет държави Турция, Полша, Румъния, Латвия и Хърватска.

Проектът цели да информира за възможностите и заплахите в дигиталното общуване, както и да изгражда у учениците мислене на дигитални граждани, каза директорът на ОУ „Св. Иван Рилски“ Цветана Пиралкова:

„Проектът дава възможност да говорим с учениците си както в рамките на дните, в които имаме партньорска среща, каквито са следващите четири дни за нас, така и във всички останали учебни дни да интегрираме учебно съдържание, което да дава на учениците правилата за работа в интернет, да знаят за следите, които остават след като си бил в интернет, за заплахите. И така да изградим култура на поведение у тях, да научат етичните правила на поведение в дигитална среда“.

Перник е домакин на първата партньорска среща. В дейностите участват 10 ученици от партньорските страни и 22–ма възпитаници на пернишкото училище. Предвижда се следващата партньорска среща да бъде през октомври под домакинството на Полша. Проектът е по програмата „Еразъм +“.