Перник е домакин на среща на ресурсни учители от цялата страна

Перник е домакин на среща на ресурсни учители от цялата страна

Перник е домакин на мащабна конференция, посветена на 15-та годишнина от създаването в България на регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. Форумът събра представители на научната общност, специалисти и ресурсни учители от цялата страна. Участниците отчетоха напредъка на България, която се позиционира много добре в Европа по отношение ресурсното подпомагане на децата със специални образователни потребности, и обмениха опит и добри практики
„Приобщаващото образование- предизвикателства и перспективи”- е мотото на конференцията, организирана от Регионалния център в Перник. Заместник -кметът Стефан Кръстев увери педагозите, които експериментират модели, сблъскват се със страхове и противоречия, но чиито труд е ценен и съдържателен, че в лицето на Община Перник имат подкрепящ партньор.
„По въпросите, касаещи приобщаващото образование, Община Перник е изключително чувствителна и амбицирана да подпомага тези процеси чрез специализираните общински институции, както и чрез социалните услуги, които предлага. Работи се и по предоставянето на достъпна градска среда за децата със специални потребности”- увери Кръстев.
Участниците в срещата ще излязат с общи предложения до Министерството на образованието за промяна на нормативната уредба в тази сфера.
Общо в България децата със специални образователни потребности са 26 хиляди.