Леко са се увеличили заразно болните в пернишка област, а тези от COVID19 са без промяна

Леко са се увеличили заразно болните в пернишка област, а тези от COVID19 са без промяна

Незначително са се увеличили болните от заразни болести в региона през изминалата седмица. Регистрирани са 94, при 92-ма за предходната седмица, информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Според РЗИ, грипът в областта постепенно отшумява. През изминалата седмица в областта са установени 81 болни от остри респираторни заболявания и грип, при 89 за предходната. Заболеваемостта през този период в областта е била 67,40%оо, при средна за страната 42,97 % оо към 25.04.2022 г.

Броят на заразените с коронавирус през този период остава непроменен- 92-ма. Заболелите са от всички общини на област Перник във всички възрастови групи. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. През периода са направени 7 антигенни и 9 теста за антитела.

Неприятната новина е, че през седмицата са регистрирани 2-ма заболели от хепатит, при нито един за предходната седмица. Единият е от хепатит Б, а другия, от хепатит С. Първият заболял е от Радомир и се лекува амбулаторно. Вторият е от с. Витановци и се лекува в МБАЛ“Р. Ангелова“ в Перник.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 142 проверки. От тях 42 са свързани със спазване на забраната за тютюнопушенето, а 3 са по жалби и сигнали  от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол от страна на здравните инспектори, са издадени 110 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 87 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.