НАП нанесе автоматично минималния осигурителен доход на близо 4000 самоосигуряващи се

НАП нанесе автоматично минималния осигурителен доход на близо 4000 самоосигуряващи се

Национална агенция за приходите вече нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход – 710 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец №1 с код за вид осигурен 22.

Това са физически лица, избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и са декларирали минимален месечен осигурителен доход в размер на 420 лв. или 650 лв.

Не е необходимо тези самоосигуряващи се да подават още веднъж декларация за периодите след 31 март 2022 г. с новия по-висок минимален осигурителен доход от 710 лв., тъй като от приходната агенция вече отразиха промяната в системите си.

От НАП напомнят, че от 1 април 2022 г. минималният месечен размер на осигурителния доход бе променен, като до 31 март 2022 г. за самоосигуряващите се той беше 650 лв., а за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв. От началото на април до 31 декември 2022 г. задължителните месечни осигурителните вноски за тези физически лица вече се изчисляват върху 710 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход до 31 март е 3000 лв., а от 1 април – 3400 лв.

Самоосигуряващите се, включително и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които получават доходи от дейности на различни основания – например и по трудови правоотношения, е необходимо да съобразят сбора от осигурителните си доходи за месеца, така че да го ограничат до максималния от 3400 лв. В тези случаи е допустимо месечният осигурителен доход, посочен в декларация Образец № 1, да бъде по-нисък от минималния за съответните месеци.

Ако е необходимо лицата да направят промяна на осигурителния си доход след 31 март 2022 г., те трябва да подадат коригираща декларация Образец №1 за съответния месец, като отбележат код корекция „К”, код за вид осигурен 22, дните в осигуряване, променения размер на осигурителния доход и процент осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване.