„Топлофикация Перник“ стартира отчитането на уредите след края на отоплителния сезон

„Топлофикация Перник“ стартира отчитането на уредите след края на отоплителния сезон

„Топлофикация Перник“ ще стартира кампанията за отчет на уредите за дялово разпределение след приключването на отоплителния сезон. Информация относно датите за отчет на клиентите, които са избрали за топлинен счетоводител дружеството, ще може да бъде намерена на интернет страницата на предприятието. Преди старта на кампанията по отчитането, ще бъдат поставени съобщения на видно място във всяка сграда, поясниха експерти на „Топлофикация Перник“.

„С цел да бъде улеснена работата по извличане на информацията, необходима за изготвянето на изравнителните сметки, отправяме призив към всички клиенти да осигурят достъп на отчетниците на една от двете предварително обявени дати. Според Наредбата за топлоснабдяването, на клиентите, които не са осигурили достъп до имота си или са отказали такъм, ще бъде начислена енергия съгласно  методиката за разпределение. Това предполага на максимална мощност на вида отоплително тяло в съответния имот“, поясниха от „Топлофикация Перник“. Експерти от дружеството обясниха, че потребителите могат да поискат корекции по изравнителните сметки, ако това се налага, в определения за това срок.

От „Топлофикация Перник“ обясниха, че клиентите, монтирали уреди с дистанционен отчет, няма да бъдат посещавани от инкасатори, тъй като за тях процесът се извършва автоматично. „Отново напомняме, че с приетите изменения в Закона за енергетиката, до 2027 г. задължително всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат с дистанционно отчитане. Промените са изцяло в полза на клиента. С новите уреди потребителите вече нямат ангажимент да осигуряват достъп за отчет. Възможността да се снемат показанията на всички уреди наведнъж и от разстояние спестява неудобството за клиентите да осигуряват достъп до дома си на отчетниците и да получават по няколко изравнителни сметки заради преработване. Освен това уредите за дялово разпределение с дистанционен отчет позволяват изготвяне на ежемесечни сметки на база реалното потребление, а не на прогнозно“, подчертаха от „Топлофикация Перник“ и допълниха: “При дистанционното отчитане няма възможност за човешка грешка при въвеждането на данните от топломера или индивидуалния разпределител. Съвременният метод за отчет позволява по-висока ефективност при „борбата“ с кражбите на топлинна енергия от недобросъвестни ползватели“.