11 предложения ще бъдат финансирани с пари от Договора между „Асарел-Инвестмънт“ и Община Брезник

11 предложения ще бъдат финансирани с пари от Договора между „Асарел-Инвестмънт“ и Община Брезник

Двадесет и две предложения за финансиране със средства от договора между Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД за 2022 година, са постъпили в Община Брезник. Това информира заместник-кметът Мария Добревска. „В сравнение с миналата година, постъпилите предложения са близо три пъти повече“, подчерта Добревска.

Единадесет от предложенията ще получат финансова подкрепа от Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“. Средствата се осигуряват от дарение на фирмата, което тя традиционно предоставя за шеста поредна година на Община Брезник чрез Договор за сътрудничество.

Изборът на предложенията за финансиране беше направен след публична покана към всички желаещи да се включат по предварително оповестена от Община Брезник процедура. Важно условие бяха планираните дейности да са свързани с община Брезник и паричната стойност на проектите да не надхвърля 4 000 лева. На тази база в периода на кандидатстване постъпиха искания за необичайно висок брой инициативи. Това много затрудни решението как да бъдат подкрепени повече идеи. Решението се основава на предварително оповестени критерии и се взема от комисия, назначена от кмета на Брезник. В нейният състав влизат представители на двете страни по Договора за сътрудничество – „Асарел-Инвестмънт“ и Община Брезник, както и граждански представител, предложен от Общината. Така се стигна до одобряване на 11 малки проекта, които ще бъдат подкрепени с финансови средства в размер между 2 000 и 3 000 лева. Само един от проектите е заявил, че се нуждае от по-малка сума, затова ще разполага с 1 500 лева.

Два ремонта бяха отложени от миналата година и се очаква да бъдат завършени в близките месеци. Това е ремонта на чешмата в село Велковци и реновирането на част от читалището в село Садовик. Подобно на тези проекти, още две села през 2022 година ще работят върху обновяването на обществените си чешми – Бегуновци и Брезнишки извор. Село Слаковци, също като Садовик, ще прави ремонт, преди да отбележи 90-годишния юбилей на читалището си.

Статистиката показва, че читалищата са организациите, които най-често получават подкрепа по Договора за сътрудничество. Това е така, защото са най-активни в разработването на проекти и от тях постъпват най-много предложения. Одобрените проекти за 2022 година са на читалищата в Садовик и Слаковци, които за първи път кандидатстват за финансиране.

Характерно за одобрените проекти през настоящата година е, че комисията е оценила високо идеите, свързани с поощряване на творческите изяви. Например, проектът на училището в Брезник цели стимулиране на интереса на децата към музиката. Идеята на Общинския исторически музей е да представи по атрактивен начин свидетелства за бита и културата на брезнишкото градско население в началото на миналия век.

Читалището в Брезник планира „Да покажем с песни, танци и носии красотата на българския фолклор“. Местният клуб „Пътешественици в етнографията на Граово“ ще направи сборник озаглавен „Предания и легенди от Брезнишко“. Организаторите на фестивала „Видовденчета“ за поредна година могат да разчитат на съдействие за утвърждаване на събитието, посветено на детското творчество.

Село Ноевци се е обединило около идеята да превърне едно занемарено място в кът за срещи и представяне на сурвакарската традиция. Ентусиазмът на местните деятели ще бъде подкрепен със средства от договора между „Асарел-Инвестмънт“ и Община Брезник. Но за реализирането на проекта в цялост ще са нужни допълнителни средства, материали и много доброволен труд. Той предвижда  на мястото да бъдат изградени перголи с пейки, да има осветление, подходящо озеленяване и статуя на сурвакар в цял ръст.

Договорът за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ и Община Брезник се подписва всяка година от 2017 година насам. Той включва дарение в размер на 50 000 лева, като негова цел е постигане на развитие, създаване на нови възможности пред жителите на общината и пълноценно реализиране на местния потенциал. Половината от средствата са насочени към малки проекти, като изброените идеи за 2022 година. Другата половина се използва за значим инфраструктурен проект по предложение на Община Брезник.

Годишният договор е само един от начините, с които „Асарел-Инвестмънт“ осигурява подкрепа за общината, в която развива инвестиционна дейност. В Брезник компанията е представена чрез своето дъщерно дружество „Трейс Рисорсиз“ ЕООД.