Недоволството на дърводобивните и преработвателни предприятия, е неоснователно

Недоволството на дърводобивните и преработвателни предприятия, е неоснователно

Няма значително увеличение на цената на дървесината от страна на ЮЗДП. Това съобщиха пред медиите представители на държавното дружество по повод протеста на  „Браншова организация – Сдружение на дърводобивните и дървопреработвателните предприятия – ЮГОЗАПАД“.

От сдружението твърдят, че има изкуствено създаден дефицит на дървесина, който води до високите и цени. Представители на сдружението се обявиха и срещу електронните търгове.

По този повод от ЮЗДП изготвиха доклад за дейността си, който представиха пред медиите.

В него се посочва, че за 2021 год. са реализирани общо 1 077 096  куб. м. или се отчита 98 % изпълнение на планираното за годината количество /1 100 971 куб.м./.

За 2022 г. предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните поделения, намиращи се на територията на дейност на ЮЗДП, е общо 1078 219 куб.м. или 103%. Към 31.03.2022 год. са договорирани 825 630 куб. м /77%/ и са реализирани общо 189 061  куб., което ще рече 18 % изпълнение  до момента на планираното за годината количество.  През изминалите три месеца на годината се констатира, че в по-голямата част от териториалните поделения реализацията на дървесина се осъществяваше по график, като към 31.03.2022 год. общата реализация на дървесина от териториалните поделения е с 1 6281 куб. м повече от отчетените количества дървесина през същия период на 2021 г.

В абсолютна стойност най-голяма реализация на дървесина отчитат ТП ДГС/ДЛС: Кюстендил – 13736 куб. м, Самоков – 13354 куб. м, Брезник – 11616 куб. м, Ихтиман – 10100 куб. м, Гоце Делчев – 8508 куб. м, Невестино – 8109 куб. м.

Отчитайки инфлационните процеси от предходната 2021 г. началните цени за ползване на дървесина, в т.ч. услуга дърводобив и продажба на дървесина за 2022 г., са се увеличили с 10%.

Предвид постоянно постъпващите в ЮЗДП ДП, гр. Благоевград сигнали от дърводобивни фирми с искания да бъдат завишени още разценките за дърводобив и отчитайки високите наддавания при тръжните процедури за продажба на дървесина, където началните цени се завишават с до 300-400% , ЮЗДП предвижда увеличение на началните цени с още 20 на сто. Така общото увеличение за 2022 г. ще достигне над 30% спрямо нивата от 2021 г.

Към 31.03.2022 г. при предложена средна начална цена за продажба на действително добита дървесина от временен склад – 99,94 лв./м3, средната достигната цена след наддаванията на търговете е 250,22 лв./м3., което представлява увеличение с 250%.

Представители на протестиращите бяха поканени на среща в ЮЗДП, за да бъдат обсъдени техните искания, но те отказаха.