Намаляха почти наполовина болните от заразни болести в пернишко, но отново се появиха заболели от варицела и хепатит

Намаляха почти наполовина болните от заразни болести в пернишко, но отново се появиха заболели от варицела и хепатит

Почти наполовина са намалели заболелите от заразни болести в областта през изминалата седмица, по ин формация на Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните заболели са 88, при 135 за предходната седмица.

Започват да намаляват и заболелите от грип и остри респираторни заболявания. Констатираните през миналата седмица заболели са 178, при 179 за предходната. Заболеваемостта през този период в региона е била 148.11%оо, при средна за страната 102.92 %оо към 04.04.2022 г.

Значително са намалели и заразените с COVID-19. Регистрирани са 82 заболели, при   135 за предходната седмица. Болните са от всички общини на област Перник във всички възрастови групи. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. Направени са 57 антигенни теста и 13 теста за антитела.

През седмицата са установени 3 заболели от варицела,  при нито един за предходната.  Има и 1 заразен с ротавирусен ентерит , при нито един за предходната седмица.

Регистрирани са 1 болен от хепатит С и 1 от хепатит В, при нито един за предходната седмица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 144 проверки. 37 от тях са  относно спазване забраната за тютюнопушене.  28 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването.

В резултат на упражнения контрол, здравните инспектори от Перник са издали 90 предписания за отстраняване на констатирани нередности.

И през изминалата седмица, здравната инспекция е продължила с ежедневния мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 205 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.