АПИ стартира обществена поръчка за доставка на мантинели за страната

АПИ стартира обществена поръчка за доставка на мантинели за страната

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи (мантинели) за републиканските пътища за срок от 3 години. Към настоящите договори с областните пътни управления   са подписани споразумения, съгласно които срокът им на действие е до края юни 2022г Кандидатите могат да подават офертите си до 11 май 2022 г., включително. Обществената поръчка е разделена на 6 обособени позиции по районите на планиране в страната:

Обособена позиция № 6 – Югозападен район, включва областите Благоевград, Перник, Кюстендил и София. Прогнозната стойност за района е 42 598 403 лв. без ДДС.

 Общата индикативна стойност на обществената поръчка за 6-те обособени позиции за трите години е 253 848 403 лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.    

Две  предприятия в региона- едно в Перник и едно в Радомир, произвеждат мантинели и са доставяли на АПИ по договор.