Стартира изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2022 година

Стартира изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2022 година

От 1 април  започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2022 година. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. са предвидени 25 239 000 лв. Очаква се около 45 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година. Това информираха от Териториалното поделение на НОИ в Перник.

От там поясниха, че програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частичната помощ за храна, в размер на 8.00 лв. за всеки ден от престоя, се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 22 юридически лица за общо 52 заведения, които са изпълнители на програмата.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, може да намерите в меню „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.