Монтажът на когенараторите в „Топлофикация Перник“ е на финалната права

Монтажът на когенараторите в „Топлофикация Перник“ е на финалната права

„От няколко години „Топлофикация Перник“ провежда целенасочена политика за плавната трансформация на дружеството. Ние инвестираме в производство на енергия от природен газ и биогорива. За да реализираме плановете си, припокриващи се с европейската зелена политика, инвестирахме в газови когенератори. Близо две години работим по пускането им в експлоатация. Очаква се проектът да бъде завършен тази година. Ако няма забавяне по утвърдения план за внедряване на газовите когенератори, още през лятото ще започнем да работим  на природен газ“. Това заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на дружеството,  на въпроса- кога ще бъдат пуснати в експлоатация когенераторите. По думите му новите мощности ще допринесат за бързия енергиен преход на „Топлофикация Перник“ и е една от основните стъпки в процеса по премахване на въглищата като гориво. „Газът е значително по-екологичен източник на енергия, благодарение на който чувствително ще намалят количеството на изпусканите емисии. На този етап планираме да използваме въглища само по време на отоплителния сезон, когато се произвежда и топлинна енергия, а извън него – ще работим само на „синьо гориво“, посочи инж. Чавдар Стойнев и допълни: “За да изпълним изискванията на Европейската Зелена сделка, страната ни, в частност всички предприятия като „Топлофикация Перник“, трябва да развиваме своята енергетика, използвайки нови възобновяеми източници и да изграждаме мощности, които да работят с чисти горива. Съвременната енергийна система във все по-голяма степен ще зависи от съчетанието на високи технологии и екология“, подчерта инж. Стойнев.

Той сподели, че според разработения план всички предварителни дейности по газовите когенератори ще бъдат завършени в началото на пролетта, а след тях предстои самото инсталиране на когенераторите. То ще бъде извършено от експерти на фирмата -производител. „До този момент сме изградили халето, в което ще бъдат инсталирани когенераторите. Монтирали сме релсов кран, както и осветление. Изградени са и обслужващите площадки. В момента се изгражда окабеляването“, поясни инж. Стойнев. Той уточни, че преди пускането в експлоатация на когенераторите ще бъдат проведени задължителните пробни пускове и наладка, които, според разписания план, ще продължат 30 дни.

Според инж. Чавдар Стойнев в условията на несигурност и непредвидимост на действията във „военно време“, трябва да се помисли за промяна, поне на този етап, на пакета от мерки за опазване на околната среда. „Сега е важно да си подсигурим собствените източници на енергия. Временно трябва да продължим производство от въглища и да се обмислят варианти какви действия ще се предприемат при евентуално ограничаване на доставките на гориво. За всички е ясно, че твърдите изкопаеми горива са екологично проблемен източник на енергия, но при тази ситуация трябва да се помисли първо за енергийната сигурност и независимост на България.“, коментира инж. Стойнев.