Проектът за бюджет на Община Трън за 2022 година бе публично обсъден днес

Проектът за бюджет на Община Трън за 2022 година бе публично обсъден днес

Днес, в заседателната зала на общинската администрация в Трън се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2022 г. На него присъстваха представители на общинската администрация, на институциите в града, кметски наместници, представители на бизнеса и граждани.

Специалистът по бюджет и финанси Детелина Илкова запозна присъстващите с проекта за бюджет на общината за настоящата година.

Тя поясни, че традиционно в бюджета се залагат най- много средства за образованието- 1 525 605 лева. За решаването на проблемите по водоснабдяването са заложени 1 048 828 лв. За жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда са предвидени- 500 000 лева. За озеленяване  са предвидени 210 826 лева. В общи линии, заложените в проекта за бюджет разходи за държавно делегираните дейности възлизат на 4 969 456 лв., а за местни дейност- 7 709 303 лева.

В проектобюджета са заложени държавни приходи в размер на 4 969 456 лева. Заложените местни приходи са на стойност 7 709 303 лева. От тях: приходите от собственост възлизат на 1 566 000 лева; тези от такси възлизат на 322 500 лева; от земя- 300 000 лева и други.

Макрорамката  на проекта на бюджет за 2022 г е 12 6768 759 лева.

Според кмета на община Трън, Цветислава Цветкова, политиката, която следва общинската управа, реализирайки този бюджет, е не само да решава  жизнено важните за хората проблеми, но и да направи общината по-привлекателно място за живот и туризъм.

По време на обсъждането, в залата нямаше никакви предложения и критики към проекта за бюджет на Община Брезник. Според Цветислава Цветкова, на сайта на общината до момента не са постъпили никакви предложения от страна на гражданите и бизнеса. „След като проектът на бюджет бъде обсъден в комисиите, той ще влезе за разглеждане от Общинския съвет“, поясни Цветкова.