Проектът за бюджет на Община Брезник за 2022 година бе публично обсъден

Проектът за бюджет на Община Брезник за 2022 година бе публично обсъден

На 28 март се проведе публично обсъждане на  проекто – бюджета  за 2022г. на Община Брезник. На него присъстваха представители на общинската управа, на институциите в града, на бизнеса и граждани.

 Специалистът по бюджет в Община Брезник- Мариела Попова, представи на присъстващите в залата на читалището в Брезник макрорамката на проекта за бюджета на общината.

Най-много средства в него са предвидени за образование-3 537 070. От тях 3 309 888 са държавно делегирани дейности и 227 191 лв. са местни дейности.

След тях са разходите, предвидени за жилищно строителство, благоустройство,  комунално стопанство и опазване на околната среда-2 743 790 лв. От тях за изграждане и поддържане на уличната мрежа са заложени 759 680 лв. За водоснабдяване и канализация са определени 607 083 лв.  а за улично осветление- 123 400 лева.

Макрорамката на проекта на бюджета  на Община Брезник да 2022 г е 12 039 328 лева. От тях за държавните дейности са предвидени 6 464 923 лв., а за местни дейности- 5 574 405 лв.

Според проекта на бюджета, приходите от трансфер и финансиране с местен характер възлизат на 5 574 405 лева. Държавните постъпления възлизат на 6 464 923 лв. Всичко това формира макрорамката на бюджет 2022 г на Община Брезник, която е  12 039 328 лева.

По време на публичното обсъждане, в залата нямаше предложения и критики към проекта за бюджет на Община Брезник. Това би трябвало да означава, че общинската управа е разработила добре балансиран бюджет, в който са заложени средства за всички важни за жителите на общината дейности и услуги, които тя им осигурява. Очаква се до края на април проектът за бюджет да бъде гласуван в Общинския съвет.