Втори случай на сифилис е регистриран в пернишко!

Втори случай на сифилис е регистриран в пернишко!

Продължават да намаляват заболелите от заразни болести в областта. Това показват данните на Регионалната здравна инспекция в Перник за изминалата седмица. Регистрираните заболели от заразни болести през седмицата са 179, което е с 11 по-малко от предходната.

За сметка на това са се увеличили почти двойно болните от грип и остри респираторни заболявания в региона. През изминалата седмица са констатирани 138 болни, при 78 за предходната. Заболеваемостта през този период е била 114.83%оо, при средна за страната 96.84 %оо към 21.03.2022 г.

Добрата новина е, че продължава тенденцията на намаляване на заразените с COVID-19 в региона. Регистрираните през седмицата новозаразени са 169, което е с 8 по-малко от предходната.  Заболелите са от всички общини на област Перник във всички възрастови групи. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

Другата добра новина, която съобщиха от РЗИ е, че няма увеличаване на болните от варицела. Установените болни през седмицата са 5.

Но са регистрирани 2-ма болни от скарлатина, при положение, че през предходната седмица нямаше нито един болен.

 Няма увеличаване на заболелите от ротавирусен ентерит. Регистриран е 1 болен.

Лошата новина е, че за втори път от началото на тази година е констатиран 1 заразен със сифилис.

Регистриран е и 1 болен от хепатит Б, при положение, че през предходната седмица нямаше нито един случай.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 132 проверки. 35 от тях са относно спазване забраната за тютюнопушене.  25 проверки са извършени във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването.

 В резултат на упражнения през седмицата контрол от страна на здравните инспектори , те са издали  169 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През изминалата седмица РЗИ-Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 212 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.