МВР дава на Прокуратурата проверката за цените на тока, смята, че има данни за стопанско престъпление

МВР дава на Прокуратурата проверката за цените на тока, смята, че има данни за стопанско престъпление

МВР ще предаде на прокуратурата материалите от проверката за цената на електроенергията.

Според вътрешното министерство невключването на генериращи мощности в електроенергийната система на България е довело до необосновано високи цени.

Проверката е започната през септември 2021 г. и е инициирана след сигнал за необосновано висока цена на електроенергията, предлагана на платформата за търговия на Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден напред“, съобщи МВР.

Обект на проверката е бил периодът между месеците юни и август 2021 година, когато цената е варирала в широк диапазон и в някои часове е достигала до 400 лв. за MWh.

Според МВР може да се направи обосновано предположение, че длъжностни лица от „ТЕЦ Марица изток 2″ са осъществили състава на престъпление по чл. 219 от НК (стопанско престъпление) и от това са последвали значителни щети за предприятието, които в конкретния случаи се изразяват в нереализирана печалба.

Според данните до момента е изяснено, че съществува реална възможност БЕХ ЕАД, което е предприятие с преобладаващо държавно участие и господстващо положение на пазара на едро на електроенергия, чрез определено дъщерно дружество, да намалява или преустановява предоставянето на ликвидност за пазара „Ден напред“.

Установено е също така, че за периода от 15.07.2021 г. до 3.08.2021 г. са работили само две генериращи мощности на „ТЕЦ Марица изток 2″, а  след 4.08.2021 г. постепенно са включени и останалите генериращи мощности, при което двойно се е увеличила произведената и включена в електроенергийната система електроенергия и цената бележи рязък спад в края на периода – от 300 на 180 лв., при включени 5 генериращи блока на „ТЕЦ Марица изток 2″.

Информация е изискана от КЕВР, от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), „ТЕЦ Марица изток 2“ и Българската независима енергийна борса. Създадена е била и работна група между експерти от ГДНП и КЕВР, която извърши проверка и направи анализ на предоставените документи./Dnes.bg