Наложиха наказание на подсъдима, обвинена от Районна прокуратура – Перник за лъжесвидетелстване

Наложиха наказание на подсъдима, обвинена от Районна прокуратура – Перник за лъжесвидетелстване

  На 17.03.2022 г., съдът е призна за виновна подсъдимата С.П., обвинена от Районна прокуратура – Перник за извършено от нея престъпление против правосъдието. Деянието е квалифицирано по чл. 290, ал. 1 НК.

  Подсъдимата С.П. била извикана за провеждане на разпит в качеството й на свидетел в Районното управление на МВР гр. Перник. Разследващият полицай й разяснил надлежно всички права и задължения, както и отговорността, съгласно законовите разпоредби. Жената следвало да изложи възприятията си относно случая, свързан с управление на моторно превозно средство от брат й след употреба на алкохол.

Въпреки че съзнавала задължението си като свидетел, С.П. решила да възпрепятства разкриването на обективната истина, като лъжесвидетелства. За направените от нея изявления бил съставен протокол, който тя лично подписала.

Впоследствие, в хода на разследването по образуваното досъдебно производство срещу брата на подсъдимата, било установено противоречие спрямо действително случилите се събития и нейните показания.

С.П. е била привлечена към наказателна отговорност за това, че съзнателно е потвърдила неистина пред орган на властта.

 С присъда на Районен съд – Перник на подсъдимата С.П. е наложено наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок. В законоустановения срок тя може да бъде обжалвана и протестирана пред въззивната съдебна инстанция.