Община Брезник отпуска 24 000 лева за подмяна на дограмата в СУ „Васил Левски“

Община Брезник отпуска 24 000 лева за подмяна на дограмата в СУ „Васил Левски“

Община Брезник ще отпусне тази година 24 000 лева за подмяната на дограмата на топлата връзка в СУ „Васил Левски“ в Брезник. Това се налага, поради обстоятелството, че в момента са извършва саниране на сградата на училището. Затова би било добре едновременно със санирането на сградата, да се подмени и дограмата на изградената пристройка към основната сграда. За тази цел, на редовната сесия преди седмица, местните законотворци в Брезник решиха единодушно обектът да се включи в поименния списък за капиталови разходи за 2022 година.

Според заместник-кметът Мария Добревска, санирането на сградата на в СУ „Васил Левски“ върви нормално и се очаква до месец да приключи.

„Средствата за санирането на училището ни бяха отпуснати с министерско постановление в началото на 2021 г. Подмяната на дограмата на пристройката към училището, която е свързана със сградата с топла връзка, не беше предвидена и затова ще я извършим със средства от общинския бюджет“, поясни Добревска.