Междуведомствена работна група ще провери състоянието на пътната инфраструктура в пернишка област, се реши на заседание в областната администрация

Междуведомствена работна група ще провери състоянието на пътната инфраструктура в пернишка област, се реши на заседание в областната администрация

Проблемите и решенията за подобряване условията на пътната мрежа в пернишка област бяха обект на обсъждане на Областната комисия за безопасност на движението. Тя беше председателствана от заместник областния управител Ива Борисова. На срещата бяха поканени представители на общините Перник, Земен, Трън, Радомир, Ковачевци, „Охранителна полиция“ към ОД на МВР-Перник, „Пътна полиция“ при ОД МВР Перник, Окръжна прокуратура- Перник, „Пожарна и спасителна дейност“ към РД „ПБЗН“-Перник, областен отдел „Автомобилна администрация“ – Перник, Областно пътно управление – Перник, РУО-Перник, РЗИ, БЧК, СБА-Перник.

 Присъстващите се обединиха около мнението, че целогодишно област Перник е с изключително натоварени пътни участъци. Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ, д-р Валери Симеонов, увери, че на територията на областта са осигурени достатъчен брой линейки за незабавно действие при пътно транспортни произшествия. По време на заседанието беше направено предложение да бъде организирана междуведомствена работна група, която да провери състоянието на пътната инфраструктура, включващо пътни знаци и маркировка.

В рамките на заседанието единодушно беше приет Годишният доклад за изпълнение на областната политика по безопасност на движението за 2021г.