Стартира националният етап на 51-ви Международен епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз

Стартира националният етап на 51-ви Международен епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз

„Български пощи“ ЕАД обявява началото на националния етап на 51-ви Международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО. Темата за тази година е: „Напиши писмо до влиятелен човек, за да му обясниш защо и как следва да се предприемат действия за борба с климатичните промени“.

В конкурса могат да вземат участие само деца на възраст от 9 до 15 години. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени директно до тях, от училища или физически лица и допуска за участие във финалното състезание само по едно писмо от страна-членка.

Право на участие в конкурса ще имат съчинения, отговарящи на следните условия:

• Участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие от родителите (образец има на сайта на дружеството – раздел „Новини за клиенти“);

• Съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема;

• Авторът на съчинението да бъде на определената възраст;

• Съчинението да съдържа не повече от 800 думи;

• Писмото да бъде с клеймо не по-късно от 25 март 2022 година.

• Съчиненията да се изпращат на адрес: До РУ на „Български пощи” ЕАД,  За 51-ви Епистоларен конкурс

Писмото, класирало се на първо място на национално ниво, ще бъде преведено и изпратено до ВПС за участие в 51–ви международен епистоларен конкурс.

Всички други отличени творби ще получат грамоти, а три от тях, съответно на първо, второ и трето място ще бъдат наградени с подаръци. При наличието на по-голям брой творби с високи литературни качества, ще има и поощрителни награди.