Създават Дневен център за хора с уврежданияв сградата на Профилакториума

Създават Дневен център за хора с уврежданияв сградата на Профилакториума

Дневен център за  подкрепа на хора с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, ще бъде създаден в Перник, съобщиха от общината.  Той ще бъде разположен в Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.  От изграждането й досега сградата се използва за нуждите на здравеопазването – санаториум с лекарски кабинети, кабинети с медицинско оборудване, стаи за лечение и почивка, както и административни помещения. Експлоатацията и поддръжката на зданието не са прекъсвани през годините. Целият комплекс е разположен в паркова среда.

Дневният център ще бъде с капацитет 30 места и ще осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация и др.  Предвидени са пространства за разнообразни дейности, за почивка и помещения за индивидуални консултации със специалисти. Обзавеждането ще  осигурява домашен уют и комфорт на ползвателите. Ще бъде доставено специализираното оборудване в залите за лечебна физкултура, рехабилитация, психомоторика, арт терапия и др. За предоставяне на мобилни услуги дневният център ще разполага с добре оборудвани превозни средства.

Инициативата се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  Община Перник е обявила обществено поръчка за реализация на обекта. Общият финансов ресурс, необходим за изпълнението й  е в размер на 570 247,06лв. с ДДС, информира БТА.