Поздравление от кмета на Община Перник Станислав Владимиров, по повод годишнината от обесването на Левски

Поздравление от кмета на Община Перник Станислав Владимиров, по повод годишнината от обесването на Левски

Уважаеми перничани,


19 февруари е – денят, когато прекланяме глави пред живота и делото на
Апостола на свободата Васил Левски. Всеки българин носи неговото име в
сърцето си. Идеите му за свобода, за чиста и свята република далеч
надхвърлят границите на България. Историята му отреди безсмъртие.
Левски надживя превратностите на времето, идеологическите доктрини,
политическите заблуди, боричканията за власт. Той е вечният буден дух на
човечеството. Колкото повече времето ни отдалечава от черната дата на
неговата гибел, толкова повече личността на Апостола се възправя със
своята скромност и величие, със своята всеотдайност към народа и делото
в името на свободата и бъдещето. Левски е нужен и днес, за да ни каже,
че дела трябват, а не думи.
За нас, съвременните българи, е истинско щастие, че можем в хода на
времето да съизмерваме своя духовен и морален ръст чрез примера на
Апостола. Името и подвигът му са живи във вечното летоброене на
България. Всяко поколение води своите битки за свобода и достойнство.
Нашата битка за идеалите на Левски е днес! Да я спечелим!

Поклон, Апостоле!

Станислав Владимиров
Кмет на Община Перник