Може ли закупуването на стаж за пенсия да бъде разсрочено?

Може ли закупуването на стаж за пенсия да бъде разсрочено?

Съвети на специалиста по трудово право

Често срещан въпрос, отправян към експертите от Националния осигурителен институт /НОИ/ е свързан с процедурата и сумата на закупуването на осигурителен стаж.

Голяма част от работниците и служителите в България не успяват своевременно да съберат необходимия им по изискванията на закона осигурителен стаж и възраст, с които да придобият и упражнят своето право на пенсиониране в страната. Причините за това могат да бъдат в най-различни посоки – от неплащане на осигуровки както от страна на работодателите, така и неплащането им от страна на самоосигуряващите се лица.

Изключително важно е да следим постоянно какъв е социалноосигурителния ни статус. Това може да се направи по електронен път в сайта на Националния осигурителен институт, както и на място в самата институция.

Една от основните причини за липсата на осигурителни вноски на гражданите в сивата икономика в България и по-конкретно факта, че голяма част от българите работят или са работили без трудов договор.

Когато нямат трудов договор, хората получават своето възнаграждение „на ръка“, с което се заобикаля изплащането на осигурителни вноски от страна на работодателя. Следва да знаете, че по закон работодателите са длъжни да изплащат осигуровките на всички свои работници и служители, а неизплащането им се санкционира с глoбa в paзмep oт 15 000 дo 20 000 лв., a зa винoвнoтo длъжнocтнo лицe – глoбa в paзмep oт 5 000 дo 10 000 лв. Πpи повторно нapyшeние paбoтoдaтeлят ce нaĸaзвa c имyщecтвeнa caнĸция или глoбa в paзмep oт 20 000 дo 30 000 лв., a винoвнoтo длъжнocтнo лицe се наказва c глoбa в paзмep oт 10 000 дo 20 000 лв.

Една от възможностите, които законът дава възможност за натрупване на осигурителен стаж, е той да бъде закупен. В кои случаи това е позволено и дали може осигурителния стаж да бъде закупен на отделни вноски, отговаря Тодор Капитанов – създателят на платформата mywork.bg.

Да, съгласно законът в България, лицата могат по свое желание за заплатят вноски или наведнъж за целия период, който желаят да закупят, или да внасят вноските за отделни месеци на части. Важно е да обърнете внимание, че когато вноските се внасят през различни периоди, винаги трябва да се има предвид размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и размерът на вноската за фонд „Пенсии“ за всеки период поотделно.

Възможностите за закупуване на осигурителен стаж също са определени от закона в България и се допускат единствено в точно определени случаи. Зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата, ако не е зачетен на друго основание и са внесени осигурителни вноски, се зачита:

1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;

2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.

Осигурителен стаж може да се закупи във всеки банков клон. Вноските се внасят по сметка на НАП и в платежното нареждане се попълва съответния параграф.