Дължим извинение на перничани!

Дължим извинение на перничани!

Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“, пред Днес и утре

-Инж. Стойнев, как виждате бъдещето на „Топлофикация Перник“ в качеството Ви на изпълнителен директор?

-Трудовата ми кариера до сега е свързана с „Топлофикация Перник“ и то главно с производството. Да ръководиш такова предприятие е голяма отговорност. Линиите на развитие на дружеството, според мен, трябва да бъдат в три посоки, които са еднакво важни и значими за крайния резултат. Първата е предизвикателството зелена трансформация. Убеждението ми е, че започнатото от предишните директори- г-н Спасов и г-н Кацаров, трябва да продължи. Газификацията, наред с биомасата, са разумна алтернатива на въглищата като гориво. Вече имаме опит с монтажа на три газови когенерации и затова се насочваме към разглеждане на газотурбинна инсталация, която е  производство на световно известната компания „Дженерал Електрик“. Смятаме, че времето от инвестицията до включването на тези когенерации ще се съкрати поне наполовина, а това е много сериозно предимство, освен че технологията е една от най- добрите. Както се казва количествените натрупвания водят до качествени изменения. Всеки опит ни учи да сме по- добри. Второто много важно направление е мрежата, по която топлинната енергия достига до абонатите.

-Напоследък, като че ли зачестиха авариите по топлопреносната мрежа?

-Да, така е и затова дължим голямо извинение на перничани. Аз лично го искам и моля хората да ни разберат. Сигурно ще прозвучи като оправдание, но това е 70 годишна мрежа, която изисква огромни усилия да се поддържа в добро състояние. Познавам много добре производството в „Топлофикация Перник“ и затова мога да кажа, че там е моята сила. Ще направим някои промени в начина на работа, със сигурност ще увеличим екипите, които обслужват мрежата, но основното е превенцията. От няколко месеца работим по план, свързан с оценка на трасетата и планиране не само на инвестиционна програма за ремонт и рехабилитация, която ще изпълним това лято, а и по формиране на една малко по-дългосрочна визия, която да ни позволи да оставим авариите в миналото. Разбира се аварии винаги ще има, защото това е производствен процес, от друга страна метеорологичните условия също оказват влияние, но, разбира се,  те трябва да се сведат до минимум.

-Общоприето е да се дава 100 дни толеранс на всяко ново управление, Вие колко дни бихте поискали, за да се види промяната?

-Реорганизацията в начина на работа вече започна и се надявам до средата на март да бъде финализирана. Нямаме време за дълго мислене, а и проблемите са ми до болка познати. Оценката на мрежата ни даде много отговори какво и как трябва да се случи. Смятам, че е въпрос на малко време, за да постигнем много добри резултати в това важно звено в работата на дружеството.  Моят фокус ежедневно е насочен в тази посока и така ще бъде, докато не видя реални подобрения. Както вече казах, три са основните направления в развитието и подобряването на работата на дружеството.  Третото и много важно за мен направление е свързано с това какъв сервиз предлагаме на нашите клиенти. Това включва какво качество на  услугата им предлагаме и как ги обслужваме. Ако тук се провалим, то десетките милиони, които предстои да се инвестират в нова газотурбинна инсталация и в мрежата, ще бъдат безсмислени. 

-Хората искат по-добро качество, но всички тези инвестиции няма ли да доведат и до много по- висока цена на услугата?

-Много е важно предлаганата услуга да бъде достъпна. Затова от години всички представители на „Топлофикация Перник“, които са говорили за зелена трансформация, са обяснявали, че е необходимо не просто да се инвестира, а това да се прави умно. Аз също вярвам, че начинът да имаме някакво влияние върху производствената цена, ако приемем, че разходите са оптимизирани, е диверсификация на горивния микс. Казано на по-достъпен език, когато има 2-3 суровини, които могат да се влагат в производството, те  ще се използват в такова съотношение, което да даде най-добра себестойност, а от там и най-добра цена за крайния потребител. Вярвайте ми, че по- добра алтернатива за отопление в градовете от парното няма – и като комфорт, и като цена. Перничани сме привилегировани, защото от около 30 областни града и около 240 общини в страната, ние сме от тези около 15, които имат Топлофикация.

-Какво си пожелавате на новия пост?

-Да бъда директор, който хората уважават, защото изпълнява ангажиментите си и те получават качествена услуга. Много ми се иска да бъдем добре дошли във всеки пернишки дом. Това означава, че сме се справили с обновяването на дружеството. На 38 години съм и смятам, че модерно дружество и „Топлофикация Перник“ могат да бъдат синоними.