Три нови специалности в средните училища в областта

Три нови специалности в средните училища в областта

Три нови специалности ще бъдат разкрити в средните учебни заведения в Пернишка област, съобщи Регионалното управление на образованието (РУО). Бъдещи техници на енергийни съоръжения и инсталации ще се обучават за първи път в специалността „Възобновяеми енергийни източници“ в Професионална гимназия по техника и енергетика „Христо Ботев“. По искане на ВиК-Перник в Професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Й. Миланов“ се разкрива специалност „Водно строителство“. Обучаващите се ще се дипломират с професия „Строителен техник“. Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ ще дава възможност за обучение на дизайнери и в новата специалност „Рекламна графика“.

РУО-Перник предлага да бъдат разкрити общо 41 паралелки, или с една повече спрямо миналата година, защото седмокласниците са се увеличили с 42-ма. С професионална подготовка ще бъдат 28 паралелки и 13 – с профилирана. Специалността „Машини за гореща обработка на металите“ в Технологичната професионална гимназия „Мария Кюри“ е сред защитените от държавата. Предложени са 7,5 паралелки по професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ще има прием в пет паралелки с изучаване на чужди езици в две учебни заведения.

Държавен план-прием ще се осъществява в 17 училища – седем професионални гимназии, две профилирани гимназии, едно училище с разширено изучaване на чужди езици и седем средни училища. Над 75 процента от паралелките са в STEM обучение. Миналата година Пернишка област бе първенец по брой ученици, обучаващи се в STEM профили.

Държавният план-прием за учебната 2022/2023 г. е съгласуван с Комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие, уточнява БТА.