НСИ: Перник трети по ръст на заплатите

НСИ: Перник трети по ръст на заплатите

Заплатите нарастват във всички области на страната. Средната заплата в столицата е 2073 лв., показват последните данни на НСИ. Това е ръст с 205 лв., или с +11% за година.

Средното увеличение на възнагражденията в страната в рамките на година е със 146 лв.

Но има големи разлики в повишението на заплатите в различните области. В четири области на страната ръстът на заплатите е с повече от 200 лв. На първо място по увеличение на възнагражденията е Силистра. Заплатите в областта са нараснали с 256 лв. до средно ниво от 1222 лв. Това е впечатляващо увеличение от 26,5% и се дължи на промишлените предприятия в областта.

На второ място с почти същото увеличение на заплатите от 255 лв. е област Разград. Но тъй като заплатите в тази област като цяло са по-високи от тези в Силистра, увеличението за година е с 20,7% до 1484 лв. Третото място е за Перник, където повишението на възнагражденията е с 231 лв. (+23,1%) до 1230 лв. Големият ръст се дължи на близостта на Перник до столицата. София остава на четвърто място по увеличение на заплатите, но ръстът също е с над 200 лв. за година.