Увеличили са се болните от COVID-19 и други заразни болести в област Перник, твърдят от РЗИ

Увеличили са се болните от COVID-19 и други заразни болести в област Перник, твърдят от РЗИ

Осем пъти са се увеличили болните от варицела в областта през изминалата седмица. Регистрираните заболели през седмицата са 8, при 1 за предходната. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Нараснали са заболелите от заразни заболявания. През изминалата седмица са установени 1276 болни, при 1 247 за предходната.

Повишили са се и заболелите от остри респираторни заболявания и грип. През миналата седмица в региона са констатирани 165 болни, при127 за предходната. Заболеваемостта през този период е била 137.29%оо, при средна за страната 81.08%оо към 06.02.2022 г.

През изминалата седмица са се увеличили и заразените с COVID-19. Регистрираните заболели през седмицата са 1 258, при 1 247 за предходната. Заболелите са от шестте общини на областта, във всички възрастови групи .За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. Направени са 132 антигенни теста и 2 теста за антитела. Издадени имунизационни сертификати 130.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 77 проверки. От тях 23 са  относно спазване забраната за тютюнопушене. 23 са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 11 са свързани със спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения контрол през седмицата, здравните инспектори са издали 992 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 42 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.