Одобрени са 70 милиона лева за хуманно отношение към свине и птици
c in tidy and clean indoor housing farm, with pig mother feeding piglet

Одобрени са 70 милиона лева за хуманно отношение към свине и птици

Общо 70 млн. лв. ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение през 2022 г., реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Одобреният финансов ресурс е по 35 млн. лв. за всяка схема – „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”.

Помощта по двете схеми за хуманно отношение се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

През 2021 г. ДФ „Земеделие“ изплати на 288 земеделски стопани общо над 73 млн. лв. (73 873 818 лв.) по схемите за хуманно отношение към свинете и птиците.

67 свиневъди получиха 37 980 605 лв. по държавната помощ за хуманно отношение към свинете. 35 893 213 лв. за хуманно отношение към птиците получиха 221 стопани.

Предстои Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ да изготвят указания за прилагане на схемите за хуманно отношение.