През 2022 година възрастта и стажа за пенсиониране са променени

През 2022 година възрастта и стажа за пенсиониране са променени

През 2022 г възрастта за пенсиониране на всяко осигурено лице, което е навършило възрастта по чл. 68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и което ще има право на допълнителна пенсия при пенсиониране от универсален пенсионен фонд при мъжете и жените е различна. За жените през 2022 г. изискването е 61 години и 10 месеца и стаж от 36 години и 2 месеца. При мъжете е 64 години и 5 месеца и стаж от 39 години и 2 месеца.

Това поясняват експертите от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

В зависимост от натрупаните средства по осигурителната партида за целия период на осигуряване, бъдещите пенсионери имат право на няколко вида на изплащане на средствата при пенсиониране от УПФ – допълнителна пожизнена пенсия за старост, разсрочено изплащане и еднократно изплащане.

Ако ви предстои да навършите възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд и искате да се информирате за вида на пенсионното плащане и прогнозния размер на вашата допълнителна пожизнена пенсия или разсрочено изплащане се обърнете към пенсионноосигурителното дружество, където се осигурявате.