Допълнителни противоепидемични мерки въвежда РЗИ-Перник в региона от 7 до 21 февруари

Допълнителни противоепидемични мерки въвежда РЗИ-Перник в региона от 7 до 21 февруари

Допълнителни противоепидемични мерки влизат в сила в област Перник от 7 февруари, със заповед на директора на РЗИ-Перник. Те ще бъдат в сила до 21.02.2022 г.

Според заповедта, продължава въведеният ограничителен вечерен час до 20 ч. на учениците от всички класове. Придвижването след този час ще се извършва само в присъствието на родител или придружител.

Учебният процес за учениците от 1-ви до 4-ти клас ще бъде присъствено. Учениците от 7-ми, 8-ми, 10-ти и 12-ти клас ще учат също присъствено за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително. Учениците от 5-ти, 6-ти, 9-ти и 11-ти клас ще учат присъствено в училище от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително.

В училищата, в които паралелките са единствени за даден клас, обучението ще бъде присъствено.

Директорът на РЗИ-Перник разпорежда да се сформират екипи за контрол по изпълнението на въведените ограничения, с участието на представители както на РЗИ, така и на РУО и Община Перник.

Според заповедта, ще се извършва контрол на местата потенциални за струпване на хора в закритите пространства на обектите с обществено предназначение/кина, театри, концертни зали, фитнес зали, заведения, кафенета, вериги магазини и др./ Задължително изискване е за този места да се изисква представяне на зелен сертификат, носене на маска, спазване на дистанция от 1,5 метра, осигуряване на пропускателен режим. Контролът по спазването на тези изисквания ще се извършва от екипи на РЗИ, ОД на МВР, ОДБХ и Община Перник.