Намаляват заразените с COVID-19 и други заразни болести в региона, твърдят от РЗИ

Намаляват заразените с COVID-19 и други заразни болести в региона, твърдят от РЗИ

Незначително са намалели заболелите от грип и остри респираторни заболявания в областта. Регистрираните заболели са 127, при 130 за предходната седмица. Това информираха от Регионалната здравна инспекция. Заболеваемостта през този период е била 105.67%оо, при средна за страната 83.60%оо към 30.01.2022 г.

Добрата новина е, че са намели и болните от заразни заболявания. През седмицата са констатирани 1 247 болни, при 1 331 за предходната, което е с 84 по-малко.

Другата добра новина, която съобщиха от РЗИ е, че  през миналата седмица са намалели и заразените с  COVID-19. Регистрираните през седмицата заболели са 1247, при 1330 за предходната седмица. Заболелите са от всички общини на област Перник във всички възрастови групи. При всички заразени са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. Направени са 127 антигенни теста . Издадени са 682 имунизационни сертификата.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 54 проверки. От тях 7 са  относно спазване на забраната за тютюнопушене. 6 са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 3 от проверките са по жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол от страна на здравните инспектори, през седмицата те са издали 985 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 94 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на МЗ.