Всички абонати, на които „Топлофикация Перник“ извършва услугата „топлинно счетоводство“, са на дистанционен отчет

Всички абонати, на които „Топлофикация Перник“ извършва услугата „топлинно счетоводство“, са на дистанционен отчет

„Топлофикация Перник“ е единствения български топлинен счетоводител, при който Всички абонати, които избраха „Топлофикация Перник“ да извършва дяловото разпределение на консумираната от тях топлоенергия, вече преминаха на дистанционен отчет.  Това информираха от дружеството. „Топлофикация Перник“ е единствения български топлинен счетоводител, на когото всички клиенти, на които предлага тази услуга, са преминали на дистанционен отчет.  С това дружеството напълно изпълнява законовото изискване за 100% отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение. Законът поставя краен срок до 2027 година за пълно преминаване към дистанционен отчет на всички българи, които използват електронни разпределители, топломери и водомери за топла вода.

„Около 20% от абонатите на „Топлофикация Перник“ използват услугите на дружеството за дялово разпределение на топлинната енергия. Всички тези абонати отдавна монтираха уреди за дистанционен отчет и се възползват от преимуществата им. Сред главните предимства са премахването на необходимостта от посрещане на инкасатори за засичане на показанията на уредите и премахването на изравнителните сметки, които често са изненадващи. С уредите за дистанционен отчет абонатите заплащат всеки месец точно толкова топлинна енергия и битова гореща вода, колкото са потребили. Сметката им е формирана с невероятна точност“, каза Йордан Йорданов от отдел „Маркетинг и продажби на топлинна енергия“ в „Топлофикация Перник“.

Според него, пандемията е накарала клиентите на „Топлофикация Перник“ да предпочитат дистанционното отчитане на всички уреди. Той признава, че негови съграждани му споделят притесненията си да приемат непознати вкъщи, било то за кратко, за отчитане на показанията на топломери и водомери за топла вода.

„Всички абонати, които са преминали на дистанционен отчет са доволни и коментират, че отчитането на уредите извън дома е много полезно и удобно, не само в условията на пандемия, а и защото вече няма да им се налага да си освобождават специално времето, в което инкасаторът ще ги посети“, поясни Йордан Йорданов.

От „Топлофикация Перник“ препоръчват на останалите клиенти, които все още не са монтирали уреди за дистанционен отчет, да го направят по-скоро и бързо ще се убедят в предимствата им.

„На практика инвестицията в дистанционни уреди, сметната във времето, се изплаща многократно, защото ще си спестите неудобства, а и ще си гарантирате верни сметки всеки месец, без никакви изненади“, подчерта Йордан Йорданов.

Уредите за дистанционен отчет могат да се използват 10-15 години, като единствено в този период трябва да преминат задължителна метрологична проверка, както и еднократно да им се подменят батериите. Според Йорданов благодарение на достъпа в реално време до данни за моментното потребление, те могат да оптимизират ползването на топлинна енергия.

Според закона уредите, които клиентите монтират в домовете си, трябва да са съгласувани с техния топлинен счетоводител, защото той трябва да притежава техническа възможност, за да борави с конкретния софтуер.

„Уредите трябва да съответстват на софтуера, който ползва фирмата за дялово разпределение, за да се гарантират коректни сметки“, поясни Йордан Йорданов.