Допълнителни временни противоепидемични мерки въвежда РЗИ в област Перник!

Допълнителни временни противоепидемични мерки въвежда РЗИ в област Перник!

Допълнителни временни противоепидемични мерки въвежда директорът на РЗИ на територията на област Перник, считано от 27.01.2022г. до 06.02.2022г.

Първата от тях е свързана с въвеждането на ограничителен вечерен час до 20ч. за учениците от всички класове. Придвижването на ученици след този час ще се извършва само в присъствието на родител или придружител. Контролът по спазването на това изискване се възлага на сформирани екипи, с участието на представители на РЗИ, РУО, Община Перник.

В заповедта се предвижда да се извършва контрол на местата потенциални за струпване на хора в закритите пространства на обектите с обществено предназначение/кина, театри, концертни зали, фитнес зали, заведения, кафенета, вериги магазини и др. / Ще се изисква представяне на зелен сертификат, носене на маска, спазване на дистанция от 1,5 метра, осигуряване на пропускателен режим. Директорът на РЗИ изисква настоящата заповед да се изпрати за сведение на областния управител за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Перник, на кметове на общини, ОД на МВР, РУО и ОДБХ.

Предложените временни противоепидемични мерки подлежат на промяна в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Перник, се посочва в заповедта на РЗИ.