Община Перник обяви обществена поръчка за фирма, която да премахва незаконни сгради

Община Перник обяви обществена поръчка за фирма, която да премахва незаконни сгради

С 360 000 лв. община Перник ще премахва незаконни сгради, строежи и др. От общината са обявили обществена поръчка за избор на фирма, която да разчиства нерегламентирано заети общински терени. Избраната фирма ще подпише договор за 24 месеца. Максималната стойност на офертите, които ще се разглеждат след 15 февруари, е 300 000 лв. без ДДС или 360 000 лв. с ДДС.

От община Перник пишат, че ударението ще бъде поставено върху опасни сгради, съоръжения и елементи на временното строителство, собственост на община Перник, както и принудително премахване на незаконни строежи или части от тях, съоръжения, елементи на временното строителство, рекламни елементи частна собственост, за които има издадени заповеди за премахване от кмета.

Избраната фирма ще действа само след спуснати от общината задачи, за които е изготвена предварително количествена сметка и след възлагателно писмо.

В обхвата на поръчката са масивни, полумасивни и паянтови сгради, преместваеми и увеселителни обекти, метални и дървени навеси, огради и др. Изискването към изпълнителите е също да събират, натоварват, транспортират и депонират строителните отпадъци.