„Индустриална и логистична зона Перник“ иска заем от Общината

„Индустриална и логистична зона Перник“ иска заем от Общината

„Индустриална и логистична зона Перник“ ЕАД поиска заем от Община Перник в размер на 246 000 лв., съобщиха от администрацията. Сумата е предназначена за оперативната дейност на дружеството и за осъществяване на идеята за модерен индустриален парк в града. Необходимо е да се извърши геоложко проучване на терена на индустриалната зона, да се изработи подробен устройствен план, да се закупят различни видове софтуер и др.

Припомняме, че търговското дружество бе създадено през 2018 г., с решение на Общинския съвет, като капиталът му е общински. При учредяването му са апортирани два поземлени имота и е назначен първият съвет на директорите. Дейността на предприятието включва изграждане и управление на индустриалната зона в града, с цел създаване на по-благоприятен бизнес климат, привличане на нови инвеститори и откриване на нови работни места. По същество дружеството няма никаква дейност до началото на 2021 г., когато е назначен временен съвет на директорите.

Искането за отпускане на заем беше включено в дневния ред на вчерашното заседание на пернишкия минипарламент. Предложението бе кредитът да е с годишна лихва 2,85 процента и да бъде върнат след две години, като първата година ще има шестмесечен гратисен период. Очакванията са след половин година да има реален инвеститорски интерес, да са реализирани продажби на имоти, индустриалната зона вече да печели и заемът да бъде върнат заедно с лихвите.