Разрешение за изработването на ПУП за новия водопровод обсъжда ОбС

Разрешение за изработването на ПУП за новия водопровод обсъжда ОбС

Въпреки резкия скок на заразените с вируса на КОВИД, вчера бе проведено редовно заседание на Общинския съвет в Перник. Сесията бе проведена при строго спазване на всички предпазни мерки, а ден по-рано екип на ДКЦ -1 бе на разположение на съветници, журналисти и граждани, не притежаващи зелен сертификат, да си направят бърз антигенен тест, за да могат да участват в работата на местния законодателен орган. 24 бяха докладните, включени в дневния ред на заседанието от тях четири според председателя на ОбС Димитър Колев са били изключително важни. Първите три са свързани с реализацията на големия воден цикъл и по-точно с получаването на разрешение за изработването на подробни устройствени планове за трасетата на водопровода в различни райони на града. Едва след това те могат да бъдат представени на перничани за разглеждане и евентуално на следващата сесия ще могат да одобрят местните законотворци трябва да одобрят подробните устройствени планова на три трасета, по които ще бъдат положени тръби. Четвъртата важна докладна бе свързана с отпускането на кредит за търговското дружество, поело изграждането на индустриалната зона.