Инкасаторите на „В и К“ няма да отчитат уредите по домовете, заради повишената заболеваемост от COVID-19

Инкасаторите на „В и К“ няма да отчитат уредите по домовете, заради повишената заболеваемост от COVID-19

Поради драстично увеличения брой на заразени с коронавирус в областта, ръководството на „В и К“ е взело решение от 24.01.2022 г. да се преустанови посещението на инкасаторите на дружеството по домовете за отчитане на показанията на водомерите. Това се прави с цел превенция срещу разпространението на COVID-19.

От „В и К“ поясняват, че потребителите могат да правят самоотчет и да предават данните от водомерите си на посочените на сайта на дружеството телефони или на телефона на инкасатора, който обслужва техния район.

От водоснабдителното предприятие информират, че поради ниските температури са замръзнали Витошките водохващания. В резултат на това дебитът е намалял и е възможно да има нарушаване на водоподаването за с. Долно Драгичево и кв. “Църква“.

По информация на „В и К“, към момента водният обем на язовир „Студена“ е достигнал  19 022 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.

Притокът във водоема е 625 л/сек., а разходът -715 л/сек. От „В и К“ информират, че към момента не се изпуска нито литър вода от язовира чрез табелни затвори.