Социалните жилища в квартал „Тева“, в Перник, отвориха врати

Социалните жилища в квартал „Тева“, в Перник, отвориха врати

Приключи проектът за изграждане на социални жилища за 100 души в Перник. Те са разположени в два недовършени някога блока в най-младия пернишки квартал „Тева“. Днес те са направо неузнаваеми, видяха присъстващите на церемонията по прерязването на лентата на коренно преобразените сгради.

Припомняме, че сградите бяха шестетажни в груб строеж, дадени са на общината с решение на Министерски съвет от 2016 г. Предвиждаще се в жилищата бъдат настанени хора от уязвими, малцинствени и социално слаби групи.

Преди началото на изпълнението на проекта блоковете бяха в изключително лошо състояние. Покривите видимо бяха напукани, в блоковете имаше опасни асансьорни шахти и стълбища. Липсваха парапети, както и врати към асансьорните шахти на всички етажи. На неизмазаните стени се виждаше армировка и пукнатини, нямаше настилка по подове и тавани, както и в коридорите и общите части на всички етажи. Липсваха електрически кабели и табла, разбити бяха електрическите трасета. Освен електро, нямаше налични и В и К , и отоплителни инсталации. На много места бе нарушена мазилката на външните стени. По стоманобетонната конструкция обаче нямаше видими повреди. Сградите бяха без вътрешна и външна дограма. Според специалистите, тъй като са разположени на оживено място, в този си вид нарушаваха естетическата среда в квартала.

Днес от тази тъжна гледка няма и следа. Блоковете бяха доизградени по оперативна програма „Региони в растеж“.

На специалната заключителна пресконференция днес, на която присъстваха председателят на ОбС Димитър Колев, областният управител д-р Симеон Василев, заместник-кметът на Община Перник Стефан Кръстев, собственикът на фирмата –изпълнител „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД, и други институции. Ръководителят на проекта инж. Иван Искренов съобщи, че общата стойност на проекта е 1 647 981лева, съфинансирането от ЕФРР е 1,4 милиона лева, а националното съфинансиране – 247 197 лева. Въведени са в експлоатация 42 апартамента и са осигурени нормални условия за живот на 100 социално слаби граждани. В блок номер 20 има 18 апартамента – 6 тристайни и 12 двустайни. В бл. номер 21 са пригодени за живот 24 апартамента – 18 двустайни и 6 едностайни. Сградите са санирани, а пространството около тях – облагородено. Иван Искренов благодари на общинската управа за съдействието, което са оказвали непрекъснато, при реализирането на този важен проект. Той благодари и на фирмата-изпълнител „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД, която, въпреки не малкото проблеми, успя да се справи с този труден обект и да предаде жилищата в много добро състояние. Искренов благодари и на строителния надзор, който е бил неотлъчно на обекта.

Съвременните социални жилища в Перник дават подслон на уязвими, малцинствени и социално слаби, маргинализирани групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом, или жилище под наем на пазарни цени.

Критериите за подбор на новите обитатели са определени в наредба, приета с решение на Общинския съвет. Документът регламентира реда за стопанисване, финансиране, настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социалното жилище. То освен настаняване осигурява и мерки за социално приобщаване на ползвателите /образование, заетост, обучение, здравеопазване и др./.

При сключването на договор за ползване на социално жилище са  заложени и минимум изисквания за посещение на училище от децата в училищна възраст, включване на безработните в различни образователно-квалификационни програми, както и програми за осигуряване на заетост.

Според регламента, кандидатите за настаняване трябва да имат избран личен лекар и задължително да водят децата си на имунизации и прегледи. Специална комисия картотекира желаещите. Наемът, който ще се плаща за социалните жилища, се определя с решение на Общинския съвет.

Предназначението на жилищата не бива да се променя минимум пет години. Проектът ще допринесе за интеграцията на маргинализирани групи, в това число и ромското население в община Перник, насърчаване на социалното включване и заетост, осигуряване на достъп до здравни услуги, приобщаване на младите роми към образователния процес и предоставяне на възможност за възпитание на техните деца, поясни ръководителят на проекта инж. Иван Искренов.

Днес официално бе прерязана лентата и бяха открити двата жилищни блока. Апартаментите в тях предлагат съвременни условия за живот, които социално слаби хора не биха могли да си позволят да си осигурят. Лентата прерязаха инж. Иван Искренов, заместник кмета на община Перник Стефан Кръстев, шефът на фирмата-изпълнител на обекта „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД- Георги Шапков. Стефан Кръстев пожела на бъдещите обитатели да се радват на новите си жилища и да ги пазят като свои.