Отново се появиха фалшиви съобщения от името на „Български пощи“!

Отново се появиха фалшиви съобщения от името на „Български пощи“!

През месец януари 2022 г. се наблюдава активиране на фалшивите съобщения от името на „Български пощи“ ЕАД, алармират от дружеството.

От държавното дружество напомнят, че фалшивите електронни съобщения се разпращат от името и/или с логото на дружеството. Понякога са под формата на анкети или игри, в които се обявява, че получателят ще получи „награда“ – мобилен телефон, като за целта трябва да потвърди участие, предоставяйки лични данни (електронен адрес, данни от дебитна или кредитна карти и др.) и да заплати такса. В много от имейлите фигурира информацията за контакт с „Български пощи“ ЕАД.

Освен съобщенията, в които се уведомява, че клиентът има пратка /понякога се посочва произволен номер /и трябва да заплати определена сума за нейното получаване, освобождаване от митница, коригиране на адрес. Най-новите изискват заявка за пренасочване на пратка поради отсъстващ получател.

Във всички фалшиви имейли се изисква получателят да предостави данни от банкова карта и др.

„Български пощи“ ЕАД обръща внимание, че не изпраща тези съобщения, не провежда анкети или игри, не раздава награди, не изисква по имейл заплащане on-line на такси за доставка или освобождаване от митница. При никакви поводи дружеството не изисква лични данни от дебитна или кредитна карта за доставката, както и такса за тази доставка.

Дължими цени към дружеството и държавни вземания се заплащат само в пощенската станция при доставката на пратката.