Бюрото по труда в Перник търси лекари, медицински сестри, лаборанти, акушерки …

Бюрото по труда в Перник търси лекари, медицински сестри, лаборанти, акушерки …

 В първата за 2022 година седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличиха, макар и само с 3 и станаха 236. За съжаление, предлаганите свободни работни места за висшисти намаляха с 2 и станаха 114.

 Продължават да са актуални офертите за работа на 20 охранители, 25 лекари, 55 медицински сестри, 11 медицински лаборанти и 10 акушерки..

Освен това, през тази седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: работници в строителството,  електрозаварчици, шофьор на тежкотоварен автомобил, шивачки, автомонтьор, фелдшери, водопроводчици, работник по поддръжка, експерт,  продавач-консултанти, водач на мотокар, оператори на пътно-строителни машини, технически ръководители специалност „водопровод и канализация”, лекар специалност „Нервни болести”, фризьори, шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, огняри, помпиери, бункеристи, чистач-хигиенисти, завеждащ административна служба, кинезитерапевт, рехабилитатор, ерготерапевт, оператори на спомагателни съоръжения в електроцентрала, монтьори на вътрешноотоплителни инсталации, оператор на селскостопански машини, зидари, кофражисти, общи работници, камериерка, мияч на съдове, салонни управители, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене,

Въпреки че сме в зимния сезон, добрата новина е, че започнахме новата 2022 година с увеличаване на  свободните работни места, предлагани от Бюрото по труда в Перник, макар и само с 3. Не малка част от предлаганите свободни места са за работа в София.

 Сред най- търсените кадри в момента са: медицински сестри, лекари, акушерки, охранители, медицински лаборанти, В и К специалисти и други. Бюрото по труда в Перник търси близо 100 медици за региона.

В първата седмица от тази година на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

И през първата седмица на 2022 година се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 122 свободни места и 114 за безработни висшисти.