„Перник се движи“ – проект, касаещ физическата ни активност

„Перник се движи“ – проект, касаещ физическата ни активност

Община Перник ще бъде партньор на сдружение с нестопанска цел В изпълнение на проект, който има за цел да предложи политики за насърчаване на физическата активност на местно ниво. Администрацията на кмета Станислав Владимиров няма да има финансов ангажимент, а ще получи 10 000 лева, за да организира и проведе мероприятия в подкрепа на спорта и двигателната активност на жителите на общината.

Местният минипарламент даде съгласие общината да кандидатства с проекта „Перник се движи“ като партньор на сдружението с нестопанска цел „Пробудник“ – София, уточни секретарят на общината Жлябинков. В самия проект са разписание всички подробности около условията за получаване на средствата, както и дейностите, които ще се реализират в рамките на „Перник се движи“, каза още той. Ние сме благодарни, че сдружение „Пробудник“ се спря именно на нас да бъдем негов партньор. Проектът ще бъде реализиран в рамките на календарната 2022 година. Предвидено е да има кампания за насърчаване на физическата активност на гражданите, ще бъде организирана и двудневна кръгла маса, предвиждат се дейности за изпълнение на публични политики чрез партньорства  между държавни и общински структури и неправителствени организации. Това обаче – само в случай, че проектът бъде защитен успешно.

Водещата страна в проекта – сдружение „Пробудник“, е организация с нестопанска цел със значителен опит в изпълнението на национални и европейски проекти. Сега то избира нашата община за свой партньор, но преди това е работило ефективно на територията на София, Бургас, Ловеч, Троян, Лом, Разград и други общини в страната. Прогнозируемият старт на проекта в Перник е април 2022 година. Той ще се финансира по оперативна програма „Добро управление“, а срокът за кандидатстване е до 17 януари.