ОДМВР – Перник обявява процедура за заемане на длъжността технически изпълнител

ОДМВР – Перник обявява процедура за заемане на длъжността технически изпълнител

 Длъжността е за лице, работещо по трудови правоотношения в отдел „Административен“. Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Заявление (по образец)

2. Копие на лична карта (оригинал за сверяване на данните)

3. Копие на диплома за средно образование

4. Други документи (свидетелства, удостоверения, сертификати).

 Краен срок за подаване на документи –  до 10 (десети) януари 2022 г. (включително)

Място – Областна дирекция на МВР – Перник на адрес: гр. Перник, ул. „Самоков” № 1 – всеки работен ден от 14.00 часа до 16.00 часа

Документите посочени като образци се предоставят на кандидатите на място в сградата на Областна дирекция на МВР – Перник. Не се приемат документи след 10 януари.

За допълнителна информация: сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Перник, на телефони: 076/676667 и 076/676274.