Губернаторът на Перник: Наемателите трябва да опразнят помещенията в Синдикалния дом!

Губернаторът на Перник: Наемателите трябва да опразнят помещенията в Синдикалния дом!

В края на миналата година наемателите на помещения в Синдикалния дом в Перник са получили писмо от областния управител д-р Симеон Василев, в което се съобщава, че до 31 януари  2022 година трябва да освободят ползваните от тях помещения. Това се налага заради  заключението на конструктивно становище от октомври миналата година, направено по молба на областния управител.

Припомняме, че след земетресението през 2012 г експерти установиха тежки поражения по конструкцията на сградата, които до момента не са отстранени и сградата не отговаря на изискванията на нормативните документи . За да се гарантира сигурността на обитателите в сградата до привеждането й в добро техническо и безопасно експлоатационно състояние, помещенията трябва да се освободят и да се демонтират телекомуникационните съоръжения.

Помещенията в Синдикалния дом в Перник се ползват от търговци, от администрациите на ТО на НТС, Областна дирекция „Земеделие“, КТ „Подкрепа“, Инспекция по труда, Регионална инспекция по горите, КНСБ, Вип секюрити, А1, Теленор и др.

Сега сред наемателите възникна сериозно напрежение, тъй като за един месец не могат не само да намерят нов дом, а няма как да се изнесе огромната по обем техника и да се демонтират съоръженията. По непотвърдени данни има и такива, които плашат със съд заради екстремните срокове.

От областна администрация са категорични, че всичко се прави единствено за да се гарантира сигурността на хората и в изпълнение на изискванията. Най-вероятно наемателите ще могат да останат и след 31 януари, като за това си решение ще подпишат съответната декларация, че поемат пълна отговорност за евентуални последици от него.

Писмото на Областният управител е с копие до Министър-председателя, министъра на регионалното развитие, кмета на Перник. Властта е информирана. Ще следим какво ще последва от това.