Изменят Устройственият правилник на областните администрации, Перник ще има вече един заместник областен управител

Изменят Устройственият правилник на областните администрации, Перник ще има вече един заместник областен управител

Правителството одобри изменения на Устройствения правилник на областните администрации, приет с ПМС № 121 от 2000 г.

Последното изменение на Устройствения правилник на областните администрации е прието с ПМС № 336 от 2021 г. С него броят на заместник областните управители е намален до един във всяка област, с изключение на област София, за която намалението е до двама заместник областни управители.

С цел повишаване на административния капацитет и подобряване на изпълнението на функциите в областните администрации на областите Бургас, Велико Търново, Варна, Пловдив и Стара Загора с настоящите промени се предлага увеличаване на заместник областните управители на посочените области до двама.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.