Нуждаещи се ученици от Пернишко получиха компютри!

Нуждаещи се ученици от Пернишко получиха компютри!

Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ АД дари 30 преносими и настолни компютри на 10 училища в Община Перник за нуждите на деца в неравностойно положение. Компютърните конфигурации са с лицензиран и адаптиран за училищна дейност софтуер, предоставен от Министерството на образованието и науката. Те разполагат с операционна система Windows и Office пакет и ще бъдат доставени преди Коледа на нуждаещите се ученици. Дарението е предадено на директорите на уличищата от директора на „Информационно обслужване“ АД – клон Перник Златка Брадварска и секретарят на Община Перник Мартин Жлябинков.

Компютрите ще бъдат предоставени на деца със финансови затруднения от VIII „Кракра Пернишки“, XII ОУ „Васил Левски“, V СУ „П.Р.Славейков“, ОУ „Св. Константин Кирил – Филисоф “ както и на училищата в Батановци, Дивотино, Драгичево, Кладница,Рударци, Ярджиловци.

В цялата страна вече са дарени общо 347 устройства, които ще помогнат на децата да участват в учебния процес, в условията на въведеното извънредно положение в България. С помощта на дарената техника учениците ще имат възможност да се включат в дистанционното обучение и да не изостават с учебния материал.