Имаме желание да направим община Ковачевци предпочитано място за живеене!

Имаме желание да направим община Ковачевци предпочитано място за живеене!

Васил Станимиров- кмет на община Ковачевци, пред Днес и утре

-Г-н Станимиров, каква беше за Община Ковачевци отиващата си 2021 година?

-Отиващата си 2021-ва беше година на изпитание за всички ни, заради пандемията от COVID 19. Но въпреки трудностите, тя беше ползотворна, довършителна година за  Общината.

-Това означава ли, че въпреки трудностите, годината е била ползотворна за Общината?

– Успяхме да довършим всичко, което бяхме започнали през тази година или недовършено от предходната. Във време на пандемия и политически трусове, съпроводени с няколко избори за Народно събрание в страната, успяхме да довършим и въведем в експлоатация водопровода в село Ковачевци. Той позволява жителите на  Ковачевци да имат 24-часа непрекъснато водоподаване- нещо, което не беше се случвало повече от 30 години. Вкарахме оптичен кабел в общината, който осигури качествен интернет в населените места. Това позволи на много млади хора, работещи в Перник и най-вече в София, при възможност да работят от вкъщи. Довършихме започнатите обекти  по благоустрояване в селата Косача, Светля и Сирищник със средства от общинския бюджет. Обновихме детската градина в село Лобош със средства от ДФ“Земеделие“, закупихме модерна машина за почистване на улиците, снегопочистване, подрязване на клони и храсти. Благодарение на нея почистихме много пътни участъци в общината.

– Въпреки че все още е рано, но можете ли да кажете как се очертава да приключи 2021 година Община Ковачевци във финансово отношение?

-Благодарение на усилията, които положихме през годината, Община Ковачевци се очертава да приключи финансовата 2021-ва без задължения и с преходен остатък в бюджета за тази година. Успяхме да изпълним на 100%  заложеното в бюджета.

-Като кмет с дългогодишен опит, доволен ли сте от постигнатото в общината през 2021-ва?

– Знаете, че аз съм максималист и се стремя да постигнем повече като община, затова мога да кажа, че на 75% съм доволен от постигнатото през 2021 г.

– Г-н Станимиров, за всички общини сметосъбирането и сметоизвозването се оказа скъпа услуга. Успяхте ли да подобрите качеството на тази услуга и налага ли се да повишите цените?

-При нас общинско звено извършва тази дейност. Това ни позволява да контролираме разходите, без това да се отразява върху качеството на предлаганата услуга. В момента е пред финализиране процедурата за закупуване на нова сметосъбираща машина. Съществуващата е много амортизирана и често аварира. Добрата новина е, че тази година имаме много добра събираемост на данъците, което ни позволява да удържим идната година, без да повишаваме цените на тази услуга за населението. Ние повишихме цените през 2019 г и си направихме разчети да се справим с тези постъпления и през 2022 г.

– И понеже сме в края на годината, какво ще пожелаете на жителите на община Ковачевци?

– Желая на всички жители на общината и областта, светли празници и здраве. Най-важното, според мен, е да сме добри и човечни. Всичко останало може да се постигне, щом има желание. Общинската управа има желание и амбиция да направи община Ковачевци желано и предпочитано място за живеене.