За Международен фестивал за късометражно кино се готви Перник

За Международен фестивал за късометражно кино се готви Перник

Фестивалът ще има професионален характер и ще се проведе от 2 до 9 април 2022 година. За подготовката и провеждането му Община Перник е обявила обществена поръчка за договаряне без предварително обявление, като е изпратена покана до столичната фондация Международен фестивал за късометражно кино „В Двореца”.

Фестивалът ще бъде с конкурсен характер, а творбите ще бъдат оценявани от международно жури. Извън конкурса ще бъде представена програма, включваща номинирани и отличени с престижни награди филмови творби. Форумът ще предостави възможности за директна среща на автори и филмови екипи с публиката, професионалисти и журналисти.

Предвидени са изяви на дебютиращи артисти в късометражното филмово изкуство и аудиовизуалната култура, обучение и повишаване уменията на млади творци в тази област и др.

С организирането на фестивала Община Перник се стреми да разшири своята културна програма, като осигури нови, разнообразни и качествени културни събития, заявяват от администрацията.